Hur går arbetet till?

När vi varit i kontakt och bestämt vad arbetet innefattar samt pris, så kommer vi ut med en maskin anpassad för arbetet.
Vi har en hjulgående maskin som är  skonsam mot er trädgård. Den är bara 90 cm bred, så att vi kommer genom de flesta grindar och staket.
Vår större maskin är larvgående och används för större stubbar.

Vi fräser ner stubben en bit under marknivån vid normalfräsning. Vi kan fräsa djupare om så önskas för exempelvis nyplantering. Vi fräser även de närliggande rötterna av rotsystemet. Stubben blir till spån.

Efter avslutat arbete skickar vi en faktura på överenskommet pris, och tar hand om eventuell RUT-avdrags process.